кредит онлайн на карту

Polityka prywatności

Przekazywane nam Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Baribal Polska Paweł Składowski z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Jutrzenki 18 i nie są udostępniane ani przekazywane osobom trzecim oraz innym firmom.

Powierzone nam za Państwa zgodą dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą jedynie w celu realizacji umowy i wysłania zamówienia oraz przekazania drogą elektroniczną istotnych informacji handlowych.

Prawa dostępu do danych:
Każdy klient ma prawo swobodnej modyfikacji i wprowadzania aktualizacji swoich danych na stronie www.baribal.pl – zmiany zostają wprowadzane przez administratora strony po wysłaniu maila na adres biuro@baribal.pl

Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • Rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).